Absolventská práce

 Pokyny k vypracování absolventské práce

 Ústav pro jazyk český, Akademie věd ČR - ČSN

 Citace v absolventské práci

 Zadání absolventské práce ke stažení

 Posudek ke stažení (konzultant – vedoucí AP)

 Posudek ke stažení (oponent AP)

Absolutorium  2018/2019 se koná  17. 6. – 21. 6. 2019