PRAVIDELNÉ AKCE  ŠKOLY                                                                    HOME

Pravidelné porady učitelů Úterý 10.30 hod. – sborovna
Pedagogická rada

OA a EL
28. 8. 2018
13. 11. 2018
22. 1. 2019
16. 4. 2019

29. 4. 2018 – pro 4. ročník
25. 6. 2018

VOŠ
11. 6. 2019 – pro 3.V

Schůzky s rodiči 2018/2019 13. 11. 2018 (16.30)
22. 1. 2019 (16.00 – 17.00)
16. 4. 2019 (16.30)
Praxe 3V 2018/2019 24. 9. – 2. 11. 2018
Praxe 2V 2018/2019 4. 2. – 15. 3. 2019
Praxe 3. ročníků OA a EL 2018/2019 13. 5. – 24. 5. 2019
Den otevřených dveří 2018/2019 22. 11. 2018  (10.00 – 17.00) a 26. 1. 2019 (9.00 – 12.00)
Přijímací řízení na OA a EL 2019/2020 1. 3. 2019 (uzavírka přihlášek)
12. 4. a 15.4. 2019 (přijímací zkoušky)
2. 5. 2019 v 16.00 (schůzka s rodiči budoucích 1. r.)
Přijímací řízení na VOŠ 2018/2019

1. kolo 31. 5. 2018 bez vykonávání přijímacích zkoušek

2. kolo 28. 8. 2018 bez vykonávání přijímacích zkoušek
3. kolo 29.10. 2018 bez vykonání přijímacích zkoušek

Veletrh fiktivních firem "Podzimní Příbram" 14. 11. – 15. 11. 2018
Maturitní ples šk. r. 2018/2019 19. 1. 2019
Praktická maturitní zkouška 2018/2019 OA 24. 4.– 25. 4. 2019
EL 24. 4. 2019
Didaktické testy a písemné práce společné části 2. 5. – 9. 5. 2019
Ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky 20. 5. – 24. 5. 2019
Absolutorium VOŠ 2018/2019 17. 6. 2019 – 18. 6. 2019
Zahajovací kurz
1. ročníků 2019/2020
?. 9. – ?. 9. 2019 Hrachov
Pokyny (v pdf)
Bezinfekčnost
Lyžařský kurz 2018/2019 20. 1. 2019 –25. 1. 2019
Sportovní kurz 2018/2019 ?. – ?. 6. 2019