Důležité pravidelné akce 2019/2020

Pravidelné porady učitelů Úterý 10.30 hod. – sborovna
Pedagogické rady

OA a EL
27. 8. 2019
26. 11. 2019
28. 1. 2020
21. 4. 2020

28. 4. 2020 – pro 4. ročník
24. 6. 2020

VOŠ
11. 2. 2020

11. 6. 2020 – pro 3.V
24. 6. 2020

Schůzky s rodiči 2019/2020 26. 11. 2019 (16.30)
28. 1. 2020 (16.00 – 17.00)
21. 4. 2020 (16.30)
Praxe 3V 2019/2020 23. 9. – 1. 11. 2019
Praxe 2V 2019/2020 3. 2. – 15. 3. 2020
Praxe 3. ročníků OA a EL 2019/2020 18. 5. – 31. 5. 2020
Den otevřených dveří 2018/2019 28. 11. 2019  (10.00 – 17.00) a 25. 1. 2020 (9.00 – 12.00)
Přijímací řízení na OA a EL 2019/2020 1. 3. 2019 (uzavírka přihlášek)
12. 4. a 15. 4. 2019 (přijímací zkoušky)
2. 5. 2019 v 15.00 (schůzka s rodiči budoucích 1. r.)
Přijímací řízení na VOŠ 2019/2020

1. kolo 31. 5. 2019 bez vykonávání přijímacích zloušek
2. kolo 26. 8. 2019 bez vykonávání přijímacích zkoušek
popř. 3. kolo 30.10. 2019 bez vykonání přijímacích zkoušek

Veletrh fiktivních firem "Podzimní Příbram" 19. 11. – 20. 11. 2019
Maturitní ples šk. r. 2019/2020 7. 2. 2020
Písemná práce z ČJL
Písemná práce z ANJ, RUJ
??. 4. 2020
??. 4. 2020
Praktická maturitní zkouška 2019/2020 OA 28. 4.– 29. 4. 2020
EL 28. 4. 2020
Didaktické testy a písemné práce společné části 4. 5. – 7. 5. 2020
Ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky 18. 5. – 22. 5.2020
Absolutorium VOŠ 2019/2020 15. 6. 2020 – 17. 6. 2020
Lyžařský kurz 2019/2020 5. 1. 2020 – 10. 1. 2020
Sportovní kurz 2019/2020 ?. – ?. 6. 2020
Zahajovací kurz
1. ročníků 2020/2021
?. 9. – ?. 9. 2020 Hrachov
Pokyny
Bezinfekčnost