Anotace předmětů

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Ekonomie I– makroekonomie

Ekonomie II– mikroekonomie

Podniková ekonomika

Marketing

Management

Finanční investování

Finanční rozhodování

Účetnictví

Aplikace účetního softwaru

Právo

Aplikace daňových zákonů

Informační technologie

Statistika a matematické metody

Psaní na klávesnici

Obchodní korespondence

Společenský styk

Psychologie

Tělesná výchova

Odborný jazyk