Na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Příbram bylo ustaveno mezinárodní centrum Education Development  International – LCCI International Qualifications (London Chamber of Commerce and Industry).
EDI je mezinárodní vzdělávací instituce cizích jazyků (zejména anglického jazyka).  Je zřízena QCA – Qualifications and Curriculum Authority, Nejvyšším kvalifikačním úřadem Velké Británie. Zabezpečuje celoživotní vzdělávání cizích jazyků a jejich odborností. Působí nejen ve státech Evropské unie, ale ve 130 zemích po celém světě. Mezinárodní zkoušky EDI jsou hodnoceny podle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Mezinárodní certifikace EDI jsou celosvětově uznávány státními institucemi, obchodními a průmyslovými korporacemi, ale i univerzitami. Studenti mohou certifikace EDI využít jak při studiu na univerzitách, tak i v praxi. Dosažený stupeň mezinárodní certifikace je platný celoživotně. V rámci dalšího vzdělávání mohou studenti skládat znalostně náročnější stupně, aby si rozšiřovali znalosti cizího jazyka, nebo bude-li to vyžadovat jejich zaměstnavatel.
Mezinárodní zkoušky Education Development International – LCCI International Qualifications byly rozhodnutím MŠMT ČR zařazeny do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.
Studenti mohou v našem centru skládat mezinárodně platnou zkoušku International Business (English for Bussines a získat mezinárodně platný certifikát London Chamber of Commerce and Industry.

Mezinárodní zkoušky English for Business a German for Business


LCCI clanek


Prihlaska ke zkousce EFB

Domů