Informace o postupech při předcházení nebo možném nakažení virem


ALGORITMUS 1

ALGORITMUS 2

ALGORITMUS 3

HYGIENA RUKOU