78–42–M/02

Ekonomické lyceum

Ekonomické lyceum spojuje typ gymnaziálního i odborného studia.
Jeho hlavním cílem je důkladná příprava pro vysokoškolské studium ekonomických, právních i jiných směrů a usnadnění adaptace na požadavky studia na vysokých školách.
Absolvent  bude mít po složení maturitní zkoušky  široké všeobecné vzdělání (znalost dvou cizích jazyků, dovednosti z informatiky, znalosti přírodních zákonů a jevů, poznatky z psychologie, poznání historie, přehled v oblasti geografie) a odborné vzdělání v ekonomických disciplínách.
Na rozdíl od učebního plánu obchodní akademie je posílena všeobecná složka vzdělání přírodovědných předmětů (matematika, fyzika, chemie, biologie) i společenskovědních předmětů (psychologie, společenská kultura, dějepis, zeměpis). Do studia odborných předmětů je zařazena ekonomika, účetnictví, právo, informatika. Učivo obsahuje i složku výběrových předmětů pro širší vzdělávací nabídku.
 
UČEBNÍ PLÁN pro 1. ročník oboru Ekonomické lyceum – platí od školního roku 2019/2020

UČEBNÍ PLÁN pro 2. – 4. ročník 2019/2020

ŠVP pro 1. ročník EL

ŠVP pro 2.– 4. ročník EL

Doporučená literatura – EL

Tyto dokumenty vznikly v rámci projektu „Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění“, který byl spolufinancován Evropským strukturálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

(Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/01.0063

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Domů