63–41–M/02

Obchodní akademie

Poskytuje kvalitní odborné vzdělání, rozšiřuje a prohlubuje vzdělání všeobecné. Těžiště oboru spočívá v předmětech ekonomika, účetnictví, informační technologie a její aplikace, obchodní korespondence, právo a dva světové jazyky. O svém zaměření rozhoduje student od 3. ročníku volbou ze široké škály volitelných předmětů.Absolvent je schopen vykonávat činnosti ekonomického charakteru ve všech typech organizací i ve státní správě. Široký základ vzdělání mu umožňuje uplatnit se ve všech formách podnikání v tuzemsku i ve styku se zahraničím. Po úspěšném absolvování školy může pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Ve srovnání s absolventy ekonomických oborů jiných škol je nízká míra nezaměstnanosti absolventů. Téměř 80 % absolventů úspěšně pokračuje v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

Zaměření oboru obchodní akademie
– osobní a firemní finance
– marketing a management
– sociální poradenství

Výuka je v 1. a 2. ročníku společná  a ve 3. a 4. ročníku si student vybírá semináře podle zvoleného zaměření:
Semináře:
– aplikace daňových zákonů
– osobní a firemní finance
– marketing
– management
– sociální zabezpečení
– veřejné finance

UČEBNÍ PLÁN pro 1. ročník oboru Obchodní akademie – platí od školního roku 2019/2020

UČEBNÍ PLÁN PRO 2. – 4. ročník 2019/2020

ŠVP pro 1. ročník OA se zaměřeními

ŠVP pro 2. – 4. ročník OA se zaměřeními

Doporučená literatura – OA

Tyto dokumenty vznikly v rámci projektu „Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění“, který byl spolufinancován Evropským strukturálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

(Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.06/01.0063

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Domů