O NAŠÍ ŠKOLE

Zaměřením vzdělávacích programů patří škola mezi školy s dlouholetou tradicí. V různých obměnách a kombinacích se na ní vyučují ekonomické disciplíny od roku 1920. Na OA Příbram se vyučují dva studijní obory. Čtyřleté studium je určeno absolventům 9. ročníku základní školy a odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia a dalším uchazečům, kteří splnili povinnou školní docházku. Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle platných předpisů o ukončení studia.
Charakteristickým rysem absolventů obou oborů je samostatné myšlení, schopnost pohotového rozhodování, cílevědomost, iniciativa a samostatnost při řešení problémů, schopnost využívat výpočetní techniku na současné úrovni, pracovat s informacemi, hodnotit výsledky práce, schopnost vystupovat na odpovídající společenské úrovni. O vybudování a posilování uvedených schopností pečují kvalifikovaní učitelé a pomáhá kvalitní vybavení školy (6 učeben výpočetní techniky v síti, internet pro každého žáka i ve volném čase, učebny vybavené kancelářskou technikou, jazykové učebny, učebna fiktivní firmy, dějepisu, fyziky, zeměpisu apod.).

O možnostech uplatnění vypovídají následující údaje:

téměř 80 % absolventů pokračuje v dalším studiu na vysokých a vyšších odborných školách
vynikající výsledky u maturitních zkoušek
z absolventů za poslední dva roky je pouze 5 % evidovaných na úřadu práce

Co dalšího nabízíme:

mezinárodní zkouška z cizích jazyků English  for Business pod záštitou Londýnské komory obchodu a průmyslu
státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici
zájmová činnost (řada kroužků - sport, cizí jazyky, výpočetní technika, videočítanka a jiné)
certifikát ECDL
odborné stáže v zahraničí – Německo, Velká Británie
exkurze, zájezdy, adaptační kurz, letní sportovní kurz, lyžařský kurz

Na co jsme hrdí:

výborné znalosti a uplatnění našich absolventů
špičkové vybavení informačními technologiemi
vynikající spolupráce s partnerskými školami v zahraničí
možnost třítýdenní odborné praxe v Německu a Velké Británii

Sociální postavení studenta je stejné jako postavení žáka, z něhož vyplývají nároky na slevy a státní sociální dávky. 

Profesorský sbor tvoří  30 učitelů. Učitelé splňují kromě požadavků odborné kvalifikace i podmínku kvalifikace pedagogické.

Škola je zapojena do několika projektů.
Projekty školy
Projekty – spolupráce

Stravování a ubytování

Stravování je možné zajistit ve školní jídelně K Zátiší 247, Příbram 2, 261 01

Ubytování nabízí pro žáky i studenty OA a VOŠ Příbram:
Domov mládeže SZŠ a VOŠ zdravotnická Příbram
e-mail: dm@szs.pb, tel: 318 627 334

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno DUBNO 261 01 Příbram 1
Domov mládeže
e-mail: dm@dubno.cz, tel:  318 679 051