VYUČUJÍCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

RNDr. Marcela
Blažková

mblazkova@oapb.cz

Ředitelka školy

     

Ing. Jitka
Štefanová 

jstefanova@oapb.cz

Zástupkyně ředitelky školy

     

Ing. Marcela
Bauerová

mbauerova@oapb.cz

Ing. Lucie
Krupičková

lkrupickova@oapb.cz

Mgr. Markéta
Řapková

mrapkova@oapb.cz

Mgr. Iva
Čápová

capova.i@centrum.cz

Ing. Marie
Kubátová

mkubatova@oapb.cz

Mgr. Olga
Straková

ostrakova@oapb.cz

Ing. Lada
Jánská 

ladajanska@seznam.cz

Mgr. Lenka
Lexová

lenka.lexova@centrum.cz

Ing. Libuše
Tošovská

libato@seznam.cz

Ing. Alena
Jirochová 

ajirochova@oapb.cz

Mgr. Simona
Luftová

Luftova@centrum.cz

Mgr. Karel
Valter

karel.valter@post.cz

Ing. Stanislav
Karas

skaras@oapb.cz

Ing. Lenka
Martinková 

lmartinkova@oapb.cz

Ing. Eliška
Váňová

vanovael@centrum.cz

Mgr. Soňa
Karnetová

slona.k@seznam.cz

Ing. Hana
Matoušková

hmatouskova@oapb.cz

Mgr. Věra
Večerková

 vvecerkova@oapb.cz

Mgr. Vladimíra
Klasnová

vklasnova@oapb.cz

Mgr. Jitka
Matulová

jmatulova@atlas.cz 

Ing. Eliška
Váňová ml.

vanova.eliska1992@seznam.cz

Mgr. Jana
Kofroňová

jkofronova@oapb.cz

Mgr. Hana
Ruferová 

hruferova@oapb.cz

Mgr. Renáta
Vesecká

rvesecka@oapb.cz

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019

Správce počítačové sítě

Jaroslav Krejčíř jkrejcir@oapb.cz

Rozpočtářka, hospodářka

Romana Hálová rhalova@oapb.cz

Účetní

Iveta Hošková ihoskova@oapb.cz

Školník, údržbář

Stanislav Juračka

Knihovna – administrativní a spisová pracovnice

Vlasta Černá

Uklízečka

Jana Kubíčková

Uklízečka

Milena Kobíková