Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020


Obchodní akademie  (OA) a Ekonomické lyceum (EL) 

Aktuálně – Otevíráme 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky odevzdávejte do školy co nejdříve.

Všichni uchazeči byli přijati
Výsledky OA
Výsledky EL

Info k přijetí :
Schůzka rodičů žáků budoucích 1. ročníků – čtvrtek 2. 5. 2019 v 15.00.
Na schůzce bude předáno ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ, seznam doporučené literatury, informace o zahajovacím kurzu.
Rodiče nahlásí vybrané cizí jazyky a mohou odevzdat ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 

Přihláška do 1. 3. 2019

Přijímací řízení pro 1. ročník ve školním roce 2019/2020

V přijímacím řízení se ve studijních oborech s maturitní zkouškou koná pouze přijímací zkouška formou jednotné zkoušky.
Jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky se konají ve dvou termínech:
12. 4. 2019 (MAT 8.30 – 9.55, CJL 10.50 – 12.05)
15. 4. 2019 (MAT 8.30 – 9.55, CJL 10.50 – 12.05)
Pozvánky budou zaslány dle pokynů z Cermatu. Výsledky budou zveřejněny nepozději do 2. 5. 2019
Kritéria: prospěch (40 %) a jednotné testy (60 %)

Ke studiu v 1. ročníku 2019/2020 bude přijato 30 uchazečů na obor Ekonomické lyceum a 60 uchazečů na obor Obchodní akademie.
Požadujeme lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělání. U uchazečů se speciálními potřebami požadujeme také vyjádření školského poradenského zařízení.
Informace o konání dalších kol přijímacího řízení budou upřesněny a zveřejněny na webových stránkách školy.
Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání podle výsledků studia v posledních 2 ročnících základní školy nebo odpovídajících ročnících víceletého gymnázia a podle výsledků jednotných testů z českého jazyka a matematiky.

Ilustrační testy z MAT a ČJL:
Matematika – test
Matematika – klíč
Český jazyk a literatura – test
Český jazyk a literatura – klíč