Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
– BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

 
Přihlášku na Vyšší odbornou školu je možné také podávat ještě před složením opravných a dodatečných maturitních zkoušek.

Termín podání přihlášek:

1. kolo do 31. 5. 2019
2. kolo do 26. 8. 2019

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Přijímací řízení pro 1. ročník ve školním roce 2019/2020

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Příbram vyhlašuje podle § 94 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb.
1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Finanční a ekonomické poradenství.
Formuláře přihlášek ke studiu obdržíte na vaší nebo na zdejší škole, na požádání zašleme.
Poplatek za zpracování přihlášky činí 150 Kč,  posílejte poukázkou na adresu školy nebo převodem na číslo účtu 172166146/0300 u ČSOB, jako variabilní číslo použijte rodné číslo.
Do přihlášky napište všechny potřebné údaje včetně rodného čísla, telefonu a e-mailu.
Je nutné vyplnit kód školy a kód oboru školy, z které přicházíte.
Přihláška musí obsahovat potvrzení od praktického lekaře.
Ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce přiložte k přihlášce nebo zašlete na adresu školy
Ke studiu lze přijmout uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Proti nepřijetí je možné podat odvolání do 15 dnů po obdržení rozhodnutí.