Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění

 

Smyslem tohoto projektu, kde jsme partnerem předkládající OA Lysá/Labem, je inovace a implementace školních vzdělávacích programů
(dále ŠVP) jako základních učebních dokumentů, podle kterých se budou vzdělávat žáci sedmi zúčastněných obchodních akademií Středočeského kraje v následujících letech.

 

Partnerství obchodních akademií Středočeského kraje Článek - autor Mgr. Zdeněk Víšek

 

Nesuchyně Článek - autor Mgr. Zdeněk Víšek

 

Obchodní akademie na setkání českých, slovenských a maďarských pedagogů na Slovensku a v Maďarsku Článek Ing. Dagmar Novotná

 

Ochrana člověka za mimořádných situací

 

Tisková zpráva o konferenci partnerských obchodních akademií