MINERVA – Modernizace informační edukace v rozvoji výukových aplikací

Modernization of Informational Education in Development of Learning Applications

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je zkvalitnit a zefektivnit proces vzdělávání prostřednictvím jeho inovace a individualizace a posílit a propojit odborné a pedagogické kompetence pracovníků vyšší odborné školy. Důraz je kladen nejen na odbornou přípravu, ale také na rozvoj jazykových znalostí, schopností efektivně pracovat s informacemi a využívat moderní informační a komunikační technologie. Hlavním pilířem projektu je vytvoření digitálních výukových materiálů pro jednotlivé moduly vzdělávacího programu pro vyšší odbornou školu. S tvorbou těchto materiálů, jejich zpětnovazební verifikací a následnou implementací do vzdělávacího procesu jsou provázány i další aktivity - vytvoření multimediálního studijního centra a podpora vzdělávání učitelů pro výuku odborných předmětů v cizím jazyce. Nedílnou součást představuje vzájemná metodická pomoc při zavádění inovativních vzdělávacích postupů a metod formou zpřístupnění vzdělávacích materiálů ostatním pedagogům.

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/2.1.00/32.0046

Materiály – na disku V:

Po přihlášení do aplikace Bakaláři z webu školy vstupte do menu KOMENS, volba NÁSTĚNKA,
zde se nachází odkaz na web pro ANJ
,
materiály ostatních jednotlivých modulů se objeví po zobrazení detailu zprávy.