Využití informačních technologií pro autoevaluaci žáků

Smyslem projektu je vytvoření školních výukových a studijních e-learningových aplikací z vybraných kapitol matematiky, statistiky, literatury, dějepisu, fyziky, účetnictví, cizích jazyků a environmentální výchovy.

Článek – autor RNDr. Marcela Blažková  

Program HotPotatoes

Vyberte předmět

Foto projektového týmu

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Matematika

Statistika

Dějepis

Fyzika

Účetnictví

Další předměty na DVD

Aktualizace 5. 9. 2015