Projekty školy

VYUŽITÍ ICT pro autoevaluaci žáků

Podpora odborného vzdělávání na OA a VOŠ  Příbram

Zkvalitňování jazykového vzdělávání – Cizí jazyky moderně“

Projekt MINERVA

Projekt ISIS

Modernizace šk. dokumentů OA

Modernizace škol zřizovaných SK

Projekt UNIV 2