Projekty školy

Podpora odborného vzdělávání na OA a VOŠ  Příbram

Zkvalitňování jazykového vzdělávání – Cizí jazyky moderně“

Projekt MINERVA

VYUŽITÍ ICT pro autoevaluaci žáků

Projekt ISIS

Modernizace šk. dokumentů OA


Modernizace škol zřizovaných SK


Projekt UNIV 2