Mezinárodní projekty ve školním roce 2018/2019

ERASMUS+, KA2 – Mezinárodní podnikání mládeže      

projekt s názvem „Mezinárodní podnikání mládeže a zahraniční obchod ve výuce“ se zaměřuje na propojení školního a mimoškolního vzdělávání v evropském rámci, jeho cílem je školní příprava a certifikace ve sféře podnikání v zahraničním obchodu, na projektu pracujeme s německými partnery, v letošním školním roce k nám zavítají němečtí studenti v listopadu a budou hosty na dvacátém prvním veletrhu fiktivních firem, uskuteční se i poslední mezinárodní setkání v Příbrami a Idaru-Oberstein

ERASMUS+, KA2 – Čtyři odstíny gramotnosti

společně s partnerskými školami z Německa, Francie a Řecka budeme v příštích dvou letech pracovat na rozvíjení mediální, finanční, sociální a kulturní gramotnosti, v září 2018 se uskuteční úvodní schůzka učitelů v Příbrami a následně proběhne setkání studentů v každé zemi

ERASMUS+ Certifikát mobility v odborném vzdělávání

 tento certifikát je určen školám, které v minulosti kvalitně organizovaly projekty zahraničních praxí a umožňuje využívat zjednodušený postup pro podávání žádostí o grant Erasmus+ KA1

ERASMUS+, KA1 - Výměnná praxe Německo

od roku 2010 si vzájemně vyměňujeme praktikanty s německou partnerskou školou v Idaru-Oberstein, do Německa jsme doposud vyslali úctyhodný počet 56 českých studentů a přijali 59  německých studentů, i v letošním školním roce budeme v zahraničních stážích pokračovat a v rámci projektu „Učíme se praxí v Evropě“ vyšleme dalších 12 studentů do Německa, němečtí praktikanti do Příbrami zavítají v říjnu 2018

ERASMUS+, KA1 Praxe Londýn

22 studentů 3. ročníku OA a 2. ročníku VOŠ bude mít opět šanci vykonávat dvoutýdenní odbornou praxi v podnicích ve Velké Británii, a to v březnu 2019 a v květnu 2019, projekt je podpořen grantem programu Erasmus+ Klíčová akce 1 a navazuje na předcházející čtyři projekty mobilit v odborném vzdělávání, v rámci nichž jsme do Londýna vyslali 91 studentů, kromě toho se jedna absolventka VOŠ zúčastnila tříměsíční stáže ErasmusPro 

ERASMUS+ KA1 – Projekt zaměřený na vzdělávání učitelů – Sharing Perspectives to Promote Teaching

V rámci projektu Erasmus+ KA1 se 8 pedagogů naší školy zúčastní odborných kurzů a seminářů v různých zemích Evropské unie. Kurzy jsou hlavně zaměřené na metodiku výuky cizích jazyků na jiných školách v zemích EU, metodiku výuky pomocí CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. výuka předmětů v cizím jazyce), a zlepšování dovedností v anglickém jazyce. Součástí projektu je i aktivita „stínování“ (job-shadowing), na kterou jsou přihlášeni 4 pedagogové. Stínování probíhá na partnerských školách, kde účastníci projektu budou pozorovat metody a postupy výuky.

Projekt EDISON

 účelem tohoto projektu je odbourání mezikulturních bariér, přenos kulturních poznatků, vyvrácení předsudků, omezení rasové nesnášenlivost a diskriminace, v září bude ve škole po dobu jednoho týdne pracovat několik stážistů z celého světa (jako např. Peru, Mexiko, Gruzie, Indie, Indonésie, apod.), kteří pro naše studenty připraví prezentaci své země v anglickém jazyce, projekt je pořádán mezinárodní studentskou organizací AIESEC

Vzdělávací program DofE –  Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Naše škola se v červnu 2018 stala místním centrem DofE. Studenti OA a VOŠ Příbram mají možnost získat prestižní certifikát s mezinárodní platností. Program DofE je určen pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Založil jej v roce 1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém světě se programu účastní na 8 milionů studentů, v České republice je do DofE nyní zapojeno přes 3000 mladých lidí. Více informací najdete na webu www.dofe.cz

Projekty realizované v minulosti

Konference mládeže v Polsku a Německu

Praxe Londýn

Praxe Německo

Projekt EDISON 2017

Konference mládeže ve Freibergu 2017

Praxe německých studentů v Příbrami 2017

Praxe českých studentů v Idaru-Oberstein 2017

Konference mládeže v Příbrami 2016

Projekt EDISON 2016

Praxe Londýn 2015/2016

Výměnná praktika Německo 2010 – 2016

Jazykový pobyt v Německu

Jazykový pobyt v Anglii

Akademie středoevropských škol 2015-2016  

Konference mládeže ve Francii – Gentilly

Strukturovaný dialog – mezinárodní fórum v Polsku

Konference mládeže ve Freibergu

Praxe Londýn 2014/2015  

Praxe Londýn 2013/2014

Akademie středoevropských škol 2013-2014

Comenius Regio Praha-Trevír 2012-2014

Comenius Regio Příbram-Birkenfeld 2012 – 2014

Partnerství škol Comenius 2012 – 2014

Partnerství škol Comenius 2010 - 2012

Partnerství škol Comenius 2008 – 2010

Mezinárodní letní tábor