Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Je jednou z 33 škol Středočeského kraje, které jsou zapojeny v projektu UNIV 2 Kraje

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt UNIV  2  KRAJE (Proměna středních škol v centra celoživotního učení) je celorepublikový projekt, který navazuje na projekt UNIV.
Jeho cílem je vytvořit síť středních škol - center celoživotního učení, která budou vedle  své tradiční výuky nabízet i různé formy vzdělávání dospělých.
Do projektu bylo vybráno celkem 325 škol z celé republiky.

Každá škola zapojená do projektu připraví ve spolupráci s vhodnými sociálními partnery alespoň tři modulově koncipované vzdělávací programy, z nichž jeden bude v rámci projektu také realizovat.

Projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu České republiky.

 

Více k projektu na http://www.nuov.cz/univ2k

 

Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ.

 

Informace o možnostech kurzů

Základy obchodní korespondence (české i cizojazyčné) ke stažení