AKTUALITY

Příjímací zkoušky – 8. 6. 2020
Maturitní zkoušky
Burza učebnic
Harmonogram uvolňování v oblasti školství
Dodatek k metodice vydané MŠMT ČR platný pro provoz OA a VOŠ Příbram I, Na Příkopech 104
Žáci 1. – 3. ročníku střední školy pokračují do konce školního roku 2019/2020 ve výuce distanční
formou. Do školy se dostaví po domluvě s příslušným vyučujícím k případnému doplnění klasifikace.

Kancelář školy je otevřena denně v úředních hodinách 8:00 – 11:00.
Soutěž – termín prodloužen Návrh podoby nového školního loga
Výzva pro veřejnost v rámci oslav 100. výročí ekonomického školství v Příbrami Pravidla a propozice

Co se událo

Stolování na Plzeňské
Společenský večer Kiwanis klubu
Praxe Londýn
Praxe Německo
ERASMUS+ U2 have a voice v Lotyšsku
Worskshop ERASMUS+ sociání gramotnost
Vzpomínková akce
Beseda o Africe
Stínování v Londýně
Stínování v Idar-Obresteinu
Příbram challenge
Projekt EDISON
Eurovlak - workshop ERASMUS+
Konverzační soutěž v německém jazyce
Beseda o Farní charitě Příbram
Stínování v Rakousku
MATURITNÍ PLES