Aktuálně

Všichni uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení na VOŠ,
byli v 1. kole přijati.
Otevíráme 2. kolo přijímacího řízení VOŠ – přihlášky do 26. 8. 2019.
Přihlášku na VOŠ je možné podávat ještě před složením opravných
a dodatečných maturitních zkoušek.
Přijímací zkoušky pro 1. ročník 2019/2020
:
Informace pro uchazeče na SŠ.
Informace pro uchazeče na VOŠ.
Všichni uchazeči byli přijati.
Zahájení školního roku 2019/2020 – 2. 9. 2019 (platí pro SŠ i VOŠ).
Zahajovací kurz 1. ročníků – 3. až 6. 9. 2019

Prohlášení o bezinfekčnosti a odpovědnosti za škody
Opravné a dodatečné zkoušky:
Didaktické testy – 2. 9. až 6. 9. 2019
Praktická maturitní zkouška  – 5. 9. a 6. 9. 2019
Ústní zkoušky společné části a profilové části maturitní zkoušky – 10. 9.
Absolutorium – 11. 9. 2019

Událo se

Soutěž v účetnictví
Exkurze do Techmánie
Workshop Kulturní ledovec
Workshop Genderová klišé v reklamě
Zdravověda
Beseda Jak se vyhnout antidepresivům
2.A v Anatomickém ústavu
Praxe německých studentů v Příbrami
Sportovní kurz
Praxe v Londýně
2.C v Anatomickém ústavu
Expedice DofE
Beseda HOP
Květinový den
Fyzika všemi smysly
Studentské volby do Evropského parlamentu
Návšteva z partnerské školy z Voroněže
Poslední zvonění
Beseda o úvěrech
Projekt Demokracie v nás
Projekt ERASMUS+ v Idaru-Oberstein
Projekt ERASMUS+ v Polsku
Mezinárodní veletrh FIF v Rumunsku
ERASMUS+ projektové setkání v Idaru-Oberstein
Exkurze do firmy Seznam.cz
Praxe v Londýně
Praxe v Německu
Stolování na Plzeňské
Exkurze na finančním úřadu
Programy primární prevence
Finanční gramotnost pro ZŠ
Paměť národa